Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Gala Cười 2003

Mời các bạn cùng thưởng thức sự phối hợp ăn ý của 3 danh hài Xuân Bắc, Tự Long và Vân Dung.

Nhận xét
Xuân Bắ
Loading...