Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

V for Vendetta: Tư tưởng, sự tái sinh và tình yêu

Phê Phim 194,945 views

Facebook của bọn tớ: http://facebook.com/phephim
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Video này phân tích ý nghĩa về sự bất diệt của tư tưởng, sự tái sinh và tình yêu trong bộ phim V for Vendetta.

Music: Valerie and Evey Reborn, from V for Vendetta Soundtrack, by Dario Marianelli

Images, music and videos from V for Vendetta are the property of their creators, used here under fair use.

Nhận xét
V for Vend
Loading...