Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Uông Dương vs Tưởng xuyên. Tứ kết Trung Quốc Ngân Hàng Bôi. 17.08.2019

Giải Trung Quốc Ngân Hàng Bôi. 2019.mời 8 Kỳ Vương Trung Quốc..
.1/Vương Thiên Nhất...
2/Trịnh Duy Đồng...
3/Tưởng xuyên...
4/Uông Dương...
5/ Hồng Trí...
6/Lữ Khâm...
7/Tạ Tịnh...
8/Triệu Hâm Hâm...
Thời gian, địa điểm: từ ngày 17 đến 20/8/2019 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc..bốc thăm vòng tứ kết.
1/Uông Dương vs Tưởng xuyên
2/ Hồng Trí vs Vương Thiên Nhất..
3/ Tạ Tịnh vs Trịnh Duy Đồng
4/ Lữ Khâm vs Triệu Hâm Hâm

#cotuongbariathucchien #cotuongtrungquoc

Nhận xét
Uông Dư
Loading...