Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Trục xuất khỏi Hoa Kỳ: Gian dối ăn Welfare bị trục xuất rất nhanh nếu đã có hồ sơ di trú xấu!

Chia Sẻ Di Trú 39,162 views

Nếu có vết đen di trú rồi thì tránh xa Welfare, đừng gian dối!
Nếu thực sự khó khăn, thu nhập thấp có thể nhận không sao.
(2 xe hơi bị nạn được trưng bày trong video, người thắt dây bảo hiểm đã sống còn người không thắt dây bảo hiểm đã chết!

Nhận xét
Trục xu
Loading...