Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Tóm tắt và giải thích: GIẢI MÃ MÊ CUNG 1&2

Phê Phim 477,450 views

Facebook của bọn tớ: http://facebook.com/phephim
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Đây là video tóm tắt 2 phần đầu của series phim Maze Runner (Giải mã mê cung) là The Maze Runner và Maze Runner: The Scorch Trials để chuẩn bị các bạn cho phần 3 sắp tới là Maze Runner: The Death Cure (Lối thoát tử thần).

Music:

Ross Bugden - Music: http://xemcliphai.com/kenh/UCQKG...

Impact Intermezzo by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/...)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-...
Artist: http://incompetech.com/

Images and video from The Maze Runner series are the property of their creators, used here under fair use.

Nhận xét
Tóm tắt
Loading...