Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Chuyện Gì Đã Xảy Ra Trong GIẢI MÃ MÊ CUNG?

Phê Phim 576,744 views

Chuyện Gì Đã Xảy Ra Trong GIẢI MÃ MÊ CUNG?

Facebook của bọn tớ: http://facebook.com/phephim
Instagram của bọn tớ: phe.phim

Đây là video tóm tắt 2 phần đầu của series phim Maze Runner (Giải mã mê cung) là The Maze Runner và Maze Runner: The Scorch Trials để chuẩn bị các bạn cho phần 3 sắp tới là Maze Runner: The Death Cure (Lối thoát tử thần).

Music:

Ross Bugden - Music: http://xemcliphai.com/kenh/UCQKG...

Impact Intermezzo by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/...)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-...
Artist: http://incompetech.com/

Images and video from The Maze Runner series are the property of their creators, used here under fair use.

Nhận xét
Chuyện G
Loading...