Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Thuý Nga Tách Xa Nguyễn Ngọc Ngạn vì Xúc Phạm Tổng Thống Trump - Sợ Văng Miểng

Trust Media Network 305,464 views

- Thuý Nga và Việt Face chọn phương án đứng xa MC. Nguyễn Ngọc Ngạn
- Ông Ngô Kỷ lên tiếng về MC. Nguyễn Ngọc Ngạn
-Thuý Nga Tách Xa Nguyễn Ngọc Ngạn vì Xúc Phạm Tổng Thống Trump - Sợ Văng Miểng
http://xemcliphai.com/ZjRZ-yu3Nc0
#ngoky #kyngo #nguyenngocngan #ngocngan #mcngocngan #tolai #tovanlai #vietface

Nhận xét
Thuý Nga
Loading...