Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Tết bố vợ - Quang Thắng, Văn Hiệp, Thanh Tú, Kim Xuyến (GALA CƯỜI 2006)

2,242,040 views

Tết bố vợ - Quang Thắng, Văn Hiệp, Thanh Tú, Kim Xuyến (GALA CƯỜI 2006)
This video was uploaded by phj4nhpr09xx - phj4nh_pr0_9x - blackgrapes42.

Chúc các bạn vui vẻ :)

Nhận xét
tet bo vo, bo bit tet vietnam, bo bit tet vuong dinh, bo bit tet ruou vang, Tết bố
Loading...