Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Tết bố vợ - Quang Thắng, Văn Hiệp, Thanh Tú, Kim Xuyến (GALA CƯỜI 2006)

Nguyễn Phi Anh 2,883,633 views

Tết bố vợ - Quang Thắng, Văn Hiệp, Thanh Tú, Kim Xuyến (GALA CƯỜI 2006)
This video was uploaded by phj4nhpr09xx - phj4nh_pr0_9x - blackgrapes42.

Chúc các bạn vui vẻ :)

Nhận xét
Tết bố
Loading...