Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Sự Gian dối của Huy Cương về hội từ thiện Tiếng Gọi Tình Thương

KeChuyen Ngu 46,672 views

Bằng chứng cho thấy sự gian dối của ca sĩ Huy Cường, người có 4 con và vợ mới bị trục xuất về VN, trong việc làm từ thiện hội Tiếng Gọi Tình Thương. Đây là lý do anh làm từ thiện không lương kéo dài được mười mấy năm.

Nhận xét
Sự Gian
Loading...