Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

SLENDER MAN có THẬT hay KHÔNG?

Phê Phim 286,282 views

SLENDER MAN có THẬT hay KHÔNG?

Facebook: http://facebook.com/phephim
Instagram: http://instagram.com/phe.phim

Kênh Phê Truyện: http://xemcliphai.com/kenh/UCYVy...
Kênh Phê Vlogs: http://xemcliphai.com/kenh/UCk3N...

Ngày 10/8 sắp tới, nhân vật creepypasta nổi tiếng nhất là Slender Man sẽ chính thức lên màn ảnh lớn. Video này Phê Phim sẽ giới thiệu về nguồn gốc, các đặc điểm và sức mạnh của Slender Man.

Images and videos from Beware the Slenderman are the property of their creators, used here under fair use.

Horror Music by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/...)
Artist: http://audionautix.com/

Nhận xét
SLENDER MA
Loading...