Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

SINH TỬ Tập 7 Preview full hd VTV1 - GIẢI TRÍ TV

GIẢI TRÍ TV 1,653 views

Nguồn VTV
Ở review Sinh tử tập 7, sẽ tiếp tục những diễn biến của tổ điều tra và Viện kiểm sát đang rối đầu. Rối não để điều tra khi hồ sơ gốc bị mất. Nhưng nếu chỉ một mình đồng chí Huy nghiêm túc, muốn điều tra tới cùng liệu có thể làm sáng tỏ mọi việc.

Nhận xét
SINH TỬ
Loading...