Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

[Phim Hài Tết 2020] - Lão Hà Tiện | Đoàn Cảnh - Nam Nguyễn - Chul Nguyễn ...

Liên hệ: [email protected]
Hotline: 0966108330 (24/24)
Đạo diễn: Thành Dũng
Dựng phim: Tuấn anh - Công Nam
Diễn viên:
Nam Nguyễn: http://www.facebook.com/NamNguyen.X9
Cảnh Nguyễn: http://www.facebook.com/kelvinnguyen...
Chul Nguyễn: http://www.facebook.com/profile.php?...
Kiều Trang: http://www.facebook.com/kieutrang.ph...
Theo dõi kênh Youtube: http://xemcliphai.com/kenh/UC6rZ...
Link Face nhóm: http://www.facebook.com/LifePlusEnte...
#lifeplusentertainment

Nhận xét
[Phim Hài
Loading...