Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

PBN 71 | Hài Kịch "Đắc Kỷ & Trụ Vương" | Chí Tài, Hồng Đào, Quang Minh, Trang Thanh Lan, Kiều Linh

Thuy Nga 133,750 views

Hài Kịch "Đắc Kỷ & Trụ Vương" (Nguyễn Ngọc Ngạn)
Chí Tài, Hồng Đào, Quang Minh, Trang Thanh Lan, Kiều Linh, Thời Danh
Paris By Night 71 - 20th Anniversary Celebration

#thuynga #parisbynight #haikich
©2003 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://xemcliphai.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: http://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ Instagram: http://www.instagram.com/thuynga_off...
☞ Thuy Nga Youtube: http://thuynga.online/ThuyNgaParisByN...
☞ Hài Official: http://thuynga.online/haiofficial
☞ Thuy Nga Karaoke: http://thuynga.online/ThuyNgaKaraoke
☞ Thuy Nga Radio: http://thuynga.online/ThuyNgaRadio
☞ MC Nguyễn Ngọc Ngạn Youtube: http://thuynga.online/NguyenNgocNganO...
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Nhận xét
PBN 71 | H
Loading...