Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

PBN 127 | Hài Kịch Việt Hương, Chí Tài, Hoài Tâm

Thuy Nga 3,739,325 views

Hài Kịch "Tình Có Như Không" (Nguyễn Sinh) Việt Hương, Chí Tài, Hoài Tâm

Paris By Night 127 - Hành Trình 35 Năm (Phần 2)
**Bluray: http://thuyngashop.com/pbn127-hanh-tr...
**DVD: http://thuyngashop.com/pbn-127-hanh-t...
**Digital Copies: http://thuynga.com

#viethuong #chitai #hoaitam
©2018 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://xemcliphai.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: http://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: http://xemcliphai.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Nhận xét
PBN 127 |
Loading...