Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Người mang tâm sự (Quang Lê)

F5 Media 5,395 views

Những bài hát của ca sĩ Quang Lê:
Sương Trắng Miền Quê Ngoại: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sMPXwy...
Những Ngày Xưa Thân Ái: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sz43Us...
Gặp nhau: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_stVM_t...
Ai Nhớ Chăng Ai: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_seN976...
Thư Cho Vợ Hiền: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sXZW0H...
Người Mang Tâm Sự: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_scQ-hv...
Duyên Kiếp: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sjswHN...
Đa Tạ: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sgk7iv...
Thương Về Miền Trung: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_slvoj6...
-------------------------------------------
Sang sông mà lỡ chuyến đò
Yêu đương một gánh bây giờ gẫy đôi
Từ ngày tình nghĩa chia phôi
Anh đi đường ấy bỏ tôi một mình.

Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chua chát nẻo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi làm tôi khổ vì yêu
Để rồi đây nức nở đêm ngày.

Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỡ nhịp đường tơ
Cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như tờ.

ĐK:
Ai đem con Sáo sang sông
Để cho nó sổ lồng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
Ai chia duyên Bắc tình Nam
Người nơi đầu gió kẻ ngoài chân mây.

Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sự nổi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặt cho con tạo xoay vờn...!!!!

Nhận xét
Người m
Loading...