Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Ngô Kỷ đi xe 3 sọc Review cờ vàng 3 sọc trên đường phố bosa

Jesse Hermann 2,462 views

Ngô Kỷ đi xe 3 sọc Review đường phố bosa
Hài Cali là một kênh tổng hợp các video giải trí, hài hước về tư tưởng chính trị của ngô kỷ và các thành phần chống cộng cực đoan khác trong cộng đông cali.
tham gia fanpage: http://bit.ly/Fanpagehaicali
#NgoKy #Haicali

Nhận xét
Ngô Kỷ
Loading...