Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Lý Nhã Kỳ kể chuyện bị Lê Thanh Hải ép "BÁN VỐN TỰ CÓ, RỬA TIỀN" cho Trương Mỹ Lan và Cường Đôla

Hẹn Nhé Sài Gòn 2,242,869 views

Lý Nhã Kỳ kể chuyện bị Lê Thanh Hải ép "BÁN VỐN TỰ CÓ, RỬA TIỀN" cho Trương Mỹ Lan và Cường Đôla

Nhận xét
Lý Nhã K
Loading...