Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

LOGAN: Thế giới hậu siêu anh hùng

Phê Phim 637,356 views

LOGAN: Thế giới hậu siêu anh hùng

Kịch bản: Linh (@linhvetter)
Dẫn: Giang (@ledacgiang)
Editor: Nhân (@nhancdang)

Nội dung video này được lấy cảm hứng từ các video siêu hay sau:
-Logan: Superhero Movies Get Old (http://xemcliphai.com/pT75YHqlD9k)
-Logan - The Death Of A Genre (http://xemcliphai.com/K2Sn_wN2p44)
-The Philosophy of LOGAN – Wisecrack Edition (http://xemcliphai.com/tHLw7ox458c)
-Logan - The End of Heroism (spoilers) (http://xemcliphai.com/YZXUYQ3oI2A)

Music: Logan soundtrack

Images, music and videos from Logan, Marvel Cinematic Universe, X-Men, X2, X-Men: The Last Stand, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, The Wolverine, Thor, Batman v Superman: Dawn of Justice, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming and Avengers: Infinity War are the property of their creators, used here under fair use.

Nhận xét
LOGAN: Th
Loading...