Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Trung Quốc || Kmummy Và Câu Chuyện Của Thằng Bạn Thân

778 views

Tổng hợp các video bá đạo của Kmummy trong  lớp học
Phần 1: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_so5p83...
Phần 2: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sVqNbT...
Phần 3: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_s63BAG...
Phần 4: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sGUiKH...
Phần 5: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sikjvN...
Phần 6:http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_s4P188...
Phần 7: http://xemcliphai.com/e9Wf8N0jG_U
Kmummy vs Shi915 – Ai là thánh lầy, bá đạo số 1 Trung Quốc
Link: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_s3Gk1e...
Kmummy vs Hùng Đông Tinh – Ai là thánh lầy,bá đạo số 1
Link: http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sy_TKX...

Nhận xét
Hài Trung
Loading...