Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Tết || Xuân Hinh kén chồng : "Thị Hến kén chồng"

Thang Long Audio Visual 2,466,557 views

Hài Tết || Xuân Hinh kén chồng : "Thị Hến kén chồng"
Đạo diễn: Phạm Đông Hồng
► SUBSCRIBE: http://bit.ly/thanglongav
► Đạo diễn : Phạm Đông Hồng - http://fb.com/donghongtlav

*Bản quyền thuộc: Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long
► Website: http://www.thanglongav.vn/
► Facebook Nghe nhìn Thăng Long : http://fb.com/thanglong.av
► Kênh YouTube : http://xemcliphai.com/chuyen-muc/Thanglongav...

Nhận xét
Hài Tết
Loading...