Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Siêu Bựa ( Tập 3 ) Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ , XHĐ Việt Nam Chất Thật .

138 views

Một phim ngắn đặc sắc nói về Xã Hội Đen Việt Nam , sự thật là hơn hẳn Xã Hội Đen Hồng Không , vô cùng hớp dẫn thú vị kịch tính .

Nhận xét
Hài Siêu
Loading...