Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Kịch "Gieo Quẻ Đầu Năm" | PBN 76 | Hoài Linh & Phi Nhung

Thuy Nga 16,630,945 views

Hoài Linh & Phi Nhung in Hài Kịch Gieo Quẻ Đầu Năm Paris By Night 76 Xuân Tha Hương released in 2005. Thuy Nga Productions.
-----
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: http://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: http://xemcliphai.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Nhận xét
Hài Kịc
Loading...