Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Kịch "Áo Em Chưa Mặc Một Lần" | PBN 96 | Thúy Nga, Bằng Kiều, Chí Tài, Bé Tí

Thuy Nga 16,705,386 views

Áo Em Chưa Mặc Một Lần
Thuy Nga, Bang Kieu, Chi Tai and Be Ti.
Thuy Nga Paris By Night Production
-----
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: http://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: http://xemcliphai.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Nhận xét
Hài Kịc
Loading...