Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài khi lấy chồng tây quang thắng nói tiếng tây “ bố ăn buôi tôi chưa” xuân hinh, thu hiền

Tú Nguyễn 3 views

Quang thắng giả giọng tây nói với bố vk “ bố ăn buôi tôi chưa” sẽ làm các bạn có đầu suy ngĩ đen tối .? Chúc các bạn xem video vui vẻ có nụ cười sảng khoái “

Nhận xét
Hài khi l
Loading...