Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Hoài Linh, Chí Tài, Hữu Lộc - Giọt Lệ Đài Trang - PBN 89

Thuy Nga 1,449,457 views

Hài Kịch "Giọt Lệ Đài Trang" - Hoài Linh, Chí Tài, Hữu Lộc | Paris By Night 89 in Korea
Xem full hài Hoài Linh: http://bit.ly/haihoailinh_playlist
#thuynga #haikich #hoailinh
©2007 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://xemcliphai.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: http://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: http://xemcliphai.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

Nhận xét
Hài Hoài
Loading...