Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài Chí Tài Cưỡng Hôn Trung Lùn | Chí Tài, Hiếu Hiền, Trung Lùn, Phương Hằng - Hài Tuyển Chọn

Hài Chí Tài Cưỡng Hôn Trung Lùn | Chí Tài, Hiếu Hiền, Trung Lùn, Phương Hằng - Hài Tuyển Chọn
Đăng ký: http://goo.gl/HIGYi0

Tiểu phẩm hài: Thần Tình Yêu
Diễn viên: Chí Tài, Hiếu Hiền, Trung Lùn, Phương Hằng

Liveshow kỷ niệm 12 năm thành lập sân khấu Nụ Cười Mới, quy tựu nhiều ca sỹ, diễn viên hài nổi tiếng Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Tấn Beo, Long Đẹp Trai, Quốc Đại,...

Nhận xét
Hài Chí
Loading...