Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hài bựa dăm tặt cùng // thánh nô TV//

Nguyễn Thuần Tv 9,465 views

#DURecorder
Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android: http://goo.gl/s9D6Mf
iOS: http://goo.gl/nXnxyN

Nhận xét
Hài bựa
Loading...