Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Hai Bác Cháu kết hợp ( Bé Bim Bim & Xuân Hữu)

Xuân Hữu dạy cho cháu hát then đàn tính bước đâu đang để cháu tập xóc chuông- phải dủ mãi cháu mới chịu 😂😂😂😂 Muốn truyền lại điệu hát then Đàn Tính cho con cháu( Đây là bé Bim Bim cháu Xuân Hữu đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi)

Nhận xét
Hai Bác C
Loading...