Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Giả Việt Kiều thong dong dạo chung cư Chợ Quán sáng sớm

LÝ HƯƠNG TV 61,396 views

Giả Việt Kiều thong dong dạo chung cư Chợ Quán sáng sớm
Mọi người nghĩ chỉ có người Việt kiều về Việt Nam mới có thời gian, xách máy đi vòng vòng dạo phố, mua hàng ăn.
Chợ Nhỏ (Cao Đat) sáng sớm, chung cư Chợ Quán , gới nhớ kỷ niệm người ly hương.

Nhận xét
Giả Vi
Loading...