Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Gặp nhau cuối tuần - An toàn thực phẩm - Quang Thắng, Bình Trọng, Công Lý, Thành Trung - Gala cười

Anh Đạt 236,791 views

Video Gặp nhau cuối tuần - An toàn thực phẩm - Gặp nhau cuối năm - Gala cười - Gặp nhau cuối năm 2017
Với sự diễn xuất của: Quang Thắng, Bình Trọng, Công Lý, Thành Trung, Kim Xuyến.
Bài học về an toàn thực phẩm cho các bạn trong thời gian thị trường thực phẩm không an toàn hiện nay.

Nhận xét
Gặp nhau
Loading...