Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Gặp nhau cuối năm 2013 bản DVD

Trương Đình Đức 862,584 views

Đây là bản DVD được phát hành trên thị trường, đầy đủ hơn so với bản phát trên TV

Nhận xét
Gặp nhau
Loading...