Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Gala cười - Tiểu phẩm: Bão Trong Nhà Ông (HD)

Lee tuna 136,640 views

Gala cười 2014
Tiểu phẩm: Bão Trong Nhà Ông
Quang Thắng, Vân Dung, Quang Tèo, Thu Hiền

Nhận xét
Gala cư
Loading...