Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

✔ Gala Cười 2003 - Gặp Nhau Cuối Tuần - Hài Chiến Thắng, Công Lý, Hiệp Gà - "Thử Lòng"

#VN 168,520 views

✔ ✔ Gala Cười 2003 - Gặp Nhau Cuối Tuần - Hài Chiến Thắng, Công Lý, Hiệp Gà - "Thử Lòng"
✔ Source: Non
✔ Playing in: VN Tube Music - http://goo.gl/mVxE3J
✔ Entertainment & News: http://goo.gl/29IkSA

Nhận xét
✔ Gala C
Loading...