Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh lễ nhận sứ vụ Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long

ĐGM Phê rô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh lễ nhận sứ vụ Chánh Tòa Giáo phận Vinh của Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long
ngày 12-02-2019 (Nguồn: Media Giáo Phận Vinh)

Nhận xét
ĐGM Phêr
Loading...