Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Danh Hài Chiến Thắng nói về Bổ phế Mộc Thanh

Công việc thường xuyên phải đi diễn xa nhà, hành trình dài, lại cộng với thời tiết thất thường, Nghệ sĩ Chiến Thắng cũng thường xuyên gặp những vẫn đề về họng, nhưng nhờ bạn bè giới thiệu mà anh biết tới Mộc Thanh, từ đó, mọi vấn đề đã được giải quyết

Nhận xét
Danh Hài
Loading...