Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Cuộc gọi khẩn cấp tập 17, Rắn khổng lồ sống dưới nền nhà bà lão 80 tuổi | Thú Vui 3 Miền

1,010,243 views

Ở tập này chúng tôi giúp bà lão 80 tuổi thu phục con rắn khổng lồ ẩn lấp dưới nền nhà bỏ hoang gần 20 năm
#thuvui3mien

Nhận xét
Cuộc g
Loading...