Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Cha Phạm Quang Hồng kể chuyện cười để đời: Lại thấy căng thẳng quá

Đạo Công Giáo 714,953 views

Cha Phạm Quang Hồng kể chuyện cười để đời: Lại thấy căng thẳng quá
√ Subscribe: http://xemcliphai.com/kenh/UC7an...
Đạo Công Giáo: Rao giảng và đem tin mừng của Chúa đến mọi người
Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền chủ sở hữu video vui lòng liên lạc với kênh Đạo Công Giáo qua email [email protected]; ĐT 0938115222 hoặc comment , administrator sẽ gỡ video xuống ( Hoặc có thể gặp gỡ trực tiếp để cùng trao đổi về vấn đề bản quyền )

Nhận xét
Cha Phạm
Loading...