Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

🔴Cập Nhật | Tướng Lê Mã Lương chỉ thẳng PTT Hoàng Trung Hải và đồng bọn đang Bao Che Cho gián Điệp

SNEWS VIET NAM 13,631 views

#SnewsVietNam #TinNgayMoi #TinTucHomNay

Tướng Lê Mã Lương tố cáo Phó Bí Thư Hoàng Trung Hải đang tiếp tay cho Trung Quốc? xâm chiếm biển đông?

Đây là Trang của kênh quý vị có thể đọc thêm tin túc ở đây: http://snewsvietnam.blogspot.com/

Nhận xét
🔴Cập
Loading...