Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

Bí Mật Về Thanh Ô Long Đao Của Hoàng Đế Quang Trung Và Đại Long Đao Của Triều Mạc

Việt Sử Giai Thoại 108,468 views

Bí Mật Về Thanh Ô Long Đao Của Hoàng Đế Quang Trung Và Đại Long Đao Của Triều Mạc
Ở nước ta sở hữu những cây đại đao huyền thoại, đó là thanh Đại Long Đao của Mạc Đăng Dung và thanh Ô Long Đao của Quang Trung.

Nhận xét
Bí Mật
Loading...