Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

BẾN PHÀ KỶ NIỆM: NSƯT KIM TỬ LONG, NSƯT THANH NGÂN l HỘI NGỘ DANH HÀI 2017 TẬP 8 ( 18/2/2017)

Nhấn subcribe để xem tiếp những video tuyệt vời khác:

✥ Subscribe: http://xemcliphai.com/chuyen-muc/dongtayprom...
✥ Website: http://dongtay.com.vn
✥ Facebook : http://www.facebook.com/DongTayPromo...

Nhận xét
BẾN PHÀ
Loading...