Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

6 Best China Comedy Movies In All Time

Mọt Phim Plus 249,521 views

6 Best China Comedy Movies In All Time
6. Legend Of The Naga Pearls (2017) - GIAO CHÂU TRUYỆN
http://vietsubtv.com/xem-phim/giao-ch...
5. Super Eunuch 2 (2016) - THÁI GIÁM SIÊU NĂNG LỰC 2: LỘC ĐỈNH CHẾ
http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sSm_z-...
4. Super Eunuch (2016) - Thái Giám Siêu Năng Lực
Link film: http://www.phimmoi.net/phim/super-eun...
3. Journey To The West 2013 – Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2
Link film: http://www.phimmoi.net/phim/tay-du-ky...
2. Just Call Me Nobody (2010) - Đại Tiếu Giang Hồ
http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sh7hGo...
1. Oolong Courtyard (2018) - TÂN Ô LONG VIỆN
http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_s4DKb9...

Nhận xét
6 Best Chi
Loading...