Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

5 Ngày Trong Dãy Thất Sơn _ Điện U Minh _ Trong Lòng Núi Két !...

Thuandienct 5,122 views

*** Link Series : 5 Ngày Trong Dãy Thất Sơn ***
_ Tích Xưa Về Ông 5 Chèo : http://xemcliphai.com/k9hcysTs8lY
_ Hang 13 _ Trong Lòng Núi Cấm : http://xemcliphai.com/dfMlC-n-VKk
_ Hang Ông Thẻ _ Trong Lòng Núi Cấm : http://xemcliphai.com/BpP6FbqNV8o
_ Hang Bạch Hổ _ Trong Lòng Núi Cấm : http://xemcliphai.com/6R67b8BXQvQ
_ Hang Thơm _ Trong Lòng Núi Cấm : http://xemcliphai.com/RueDaTol3SY
_ Điện U Minh _ Trong Lòng Núi Két : http://xemcliphai.com/G26ncR-u654
_ ...
*** Link Series Hành Hương Về Miền Thánh Địa-2019 ***
_ http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_s1YLPZ...
*** Link Series : Những Bước Chân Hành Hương ***
_ F.1 Nhập Đoàn : http://xemcliphai.com/Zioh0KBjDUk
_ F.2 Bữa Cơm Trước Hoàng Hôn : http://xemcliphai.com/g43vmXAW4uQ
_ F.3 Những Bước Chân Hành Hương : http://xemcliphai.com/DdAFqb_FglI
_ F.4 Chạm Đỉnh : http://xemcliphai.com/CNvW3Wc7UR0
_ F.5 Kẻ Độc Hành Trong Cơn Phong Vũ : http://xemcliphai.com/iHrZBjRnjEM
_ F.6 Cuộc Hội Ngộ Cuối Cùng : http://xemcliphai.com/ZS3Pn5J_v9Q
*** Link Series : Du Hành Trên Núi Vọng Phu ***
_ F.1 Con Đường Sau Mưa : http://xemcliphai.com/pe_N2jft8dk
_ F.2 Cốc trên núi : http://xemcliphai.com/6pg3Ax1EiaE
_ F.3 Người Thiếu Phụ Vọng Phu : http://xemcliphai.com/pfjrhdKG5kU
_ F.4 Tuyệt cảnh nhân gian : http://xemcliphai.com/tPqtwKp4mlk
*** Link Series : Du Hành Ngọa Long Sơn ***
_ F.0 Trailer & Mỏ Nhọn Chuyện Đi Rừng : http://xemcliphai.com/8SVEkCjYnC0
_ F.1 Khởi hành : http://xemcliphai.com/-3ytdAr4tt0
_ F.2 Con Đường Xoài Chín : http://xemcliphai.com/N-QR2tySuO0
_ F.3 Tìm Đường Trở Lại : http://xemcliphai.com/k5sibcKseLw
_ F.4 Lên Vồ Đá Bạc : http://xemcliphai.com/imGxVo5E8_Q
_ F.5 Bữa Cơm Miền Núi : http://xemcliphai.com/JbqUJzgwAyI
_ F.6 Kể Chuyện trong Đêm : http://xemcliphai.com/h2rexHlCtQY
_ F.7 Ông Chú Dễ Thương : http://xemcliphai.com/wqYGRU8hjTo
_ F.8 Cỡi Tiểu Bach Long : http://xemcliphai.com/pt2zaNI6Ijw
_ F.9 Hang Quân Dân Y : http://xemcliphai.com/wwYdYbHrxdg
_ F.10 Hang Trời Gầm : http://xemcliphai.com/UIsZ3ycYFEg
_ F.11 Điện Tàu Cau : http://xemcliphai.com/sYhoMwpHcPc
_ F.12 Đồi Ma Thiên Lãnh : http://xemcliphai.com/_m5LakQOc3k
*** Link Series : 5 Non Trên Thiên Cấm Sơn ***
_ F.1 Non Cây Quế - Vồ Cây Quế : http://xemcliphai.com/FjFLGuxZPLI
_ F.2 Non Thiên Tuế - Vồ Thiên Tuế : http://xemcliphai.com/CsHRiL6NcS0
_ F.3 Non Bồ Hong - Vồ Bồ Hong : http://xemcliphai.com/D1x9Zq-eKJ8
_ F.4 Non Bà - Vồ Bà : http://xemcliphai.com/3q6BL3imBLo
_ F.5 Non Ông Bướm - Vồ Ông Bướm : http://xemcliphai.com/_oc_mdiso1A
_ F.6 Non Đá Dựng - Vồ Đá Dựng : http://xemcliphai.com/1AzCvqnfMeU
_ F.7 Non Đầu - Vồ Đầu : http://xemcliphai.com/7STt5X8icOk
_ F.8 Điện Cữu Phẩm : http://xemcliphai.com/SuNVzpTKEFc
_ F.9 Non Chư Thần - Vồ Chư Thần : http://xemcliphai.com/2TKV6bCGMrA
_ F.10 Chợ Chồm Hỏm Trên Lâm Viên Núi Cấm : http://xemcliphai.com/mdAR38D1YHI
*** Link Series : Hành Trình Tìm Về 5 Ông Thẻ ***
_ Ông Thẻ Số 1 : http://xemcliphai.com/IchespuoooM
_ Ông Thẻ Số 2 : http://xemcliphai.com/xXn8HYrL8W0
_ Ông Thẻ Số 3 : http://xemcliphai.com/BdxhnOq0eWI
_ Ông Thẻ Số 4 : http://xemcliphai.com/av6jhlJBTkM
_ Ông Thẻ Số 5 : http://xemcliphai.com/ZHIgw8vhZ_o
_ Hang Bác Vật Lang : http://xemcliphai.com/q0qNJR_Gmuk
*** Link Series : Thất Sơn, gồm 7 Núi ***
_ F.1 Núi Cấm : http://xemcliphai.com/6786W7kVzmE
_ F.2 Núi Tô : http://xemcliphai.com/8O9cY6SMQ5w
_ F.3 Núi Nước : http://xemcliphai.com/WcQtisfL7bA
_ F.4 Núi Dài 5 Giếng : http://xemcliphai.com/nUDL813TD6c
_ F.5 Núi Két : http://xemcliphai.com/6Xxg4K0BG3o
_ F.6 Núi Tượng : http://xemcliphai.com/DOvJ1pPgejQ
_ F.7 Núi Dài Lớn : http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_s8SVEk...
*** Video núi không thuộc Thất Sơn ***
_ Núi Tà Lơn : http://xemcliphai.com/ZJJLkEkKAC4
_ Núi Sam : http://xemcliphai.com/BfGNMlo5A1w
_ Núi Sập : http://xemcliphai.com/jUwAc_3oUU4
_ Núi Trà Sư : http://xemcliphai.com/bCULA49u6os
_ Núi Ba Thê - Full : http://xemcliphai.com/JJ8o8vZgUmA
_ Núi Bà Đội Om : http://xemcliphai.com/pe_N2jft8dk
*** Link Series : Óc Eo ***
_ http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sCxgiE...
*** Link Series : Ba Chúc ***
_ F.1 Chùa Linh Bữu : http://xemcliphai.com/yJYv7VoKqUA
_ F.2: Núi Nước : http://xemcliphai.com/WcQtisfL7bA
_ F.3 Núi Tượng : http://xemcliphai.com/DOvJ1pPgejQ
_ F.4 Nhà Trưng Bài và Nhà Mồ Ba Chúc : http://xemcliphai.com/vLXc60WD0G0
_ F.5 Chùa Phi Lai : http://xemcliphai.com/ZxzjCqpc43M
_ F.6 Chùa Tam Bữu : Chùa Tam Bữu : http://xemcliphai.com/TvoMV9RHLg0
*** Link Series : Núi Sam ***
_ http://xemcliphai.com/clip-hai-moi_sLcrVU...

Nhận xét
5 Ngày Tr
Loading...