Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

25 Tình Huống Bạn Chắc Chắn Đã Gặp Phải / Những Tình Huống Phiền Toái

WooHoo Vietnam 392,619 views

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCacV... | Bật TẤT CẢ thông báo đẩy 🔔
Thử 18 Mẹo Phổ Biến Trên Mạng: http://xemcliphai.com/kcPWJ4-aFgM
Mọi người đang bàn tán, chìa khóa bị mất, sữa đã hỏng, hay là toilet luôn bị chiếm dụng! Bạn có thấy phiền không? Hãy xem hết những tình huống phiền toái này từ WooHoo nhé!

Music:
Tobu - Part Of Me (Instrumental)
http://xemcliphai.com/tobuofficial"Những tình huống có thể giải quyết được mà bạn chắc chắn đã gặp phải",
"tình huống bạn chắc chắn đã xảy ra",
"tình huống khó chịu",
"những điều gây phiền nhiễu mọi người làm",
"những điều gây phiền nhiễu",
"WooHoo",
Panama Hat No Voice by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/...).
Artist: http://audionautix.com
Movement Proposition by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution: By Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/...).
Source: http://incompetech.com/music/royalty...
Artist: http://incompetech.com
Fluffing a Duck by Kevin MacLeod is licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/...).
Source: http://incompetech.com/music/royalty...
Artist: http://incompetech.com
Comparsa - Latinesque by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/...).
Source: http://incompetech.com/music/royalty...
Artist: http://incompetech

WooHoo English :
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UC41G...

WooHoo Español:
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCwmV...

WooHoo Française:
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UC4Ei...

WooHoo Russian:
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCKQT...

WooHoo Deutsch:
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCnb3...

WooHoo Arabic:
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCFIV...

WooHoo Indonesia:
Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCmEm...


Đảm bảo đăng ký và bật TẤT CẢ các thông báo để không bao giờ bỏ lỡ video thú vị nào!

Nhận xét
25 Tình H
Loading...