Kênh hài

Nghệ sĩ hài

loading player ...

12 Trò Chơi Khăm Du Lịch Vui Nhộn / Cuộc Chiến Chơi Khăm!

WooHoo Vietnam 1,406,539 views

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCacV... | Bật TẤT CẢ thông báo đẩy 🔔
22 Tình Huống Khó Xử Ai Cũng Có Thể Gặp Phải / Những Mẹo Cuộc Để Vượt Qua Những Khoảnh Khắc Bối Rối: http://xemcliphai.com/Ohbzf8_4N-c
Đây là những trò chơi khăm hài hước dành cho khách du lịch! Đừng bỏ lỡ những trò chơi khăm vui nhộn đến từ bọn mình! Và hãy nhớ - ở một đất nước xa lạ, mọi thứ trông thật đáng sợ!

Music:

Comparsa - Latinesque by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/...).

Source: http://incompetech.com/music/royalty-...

Artist: http://incompetech.com/

Monkeys Spinning Monkeys by Kevin MacLeod is licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/b... ).

Artist: http://incompetech.com/

Source: http://incompetech.com/music/royalty...

Fluffing a Duck by Kevin MacLeod is licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/b...).

Source: http://incompetech.com/music/royalty-...

Artist: http://incompetech.com/

Investigations by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/...).

Source: http://incompetech.com/music/royalty-...

Artist: http://incompetech.com

Scheming Weasel (faster version) by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution: By Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/b...).

Source: http://incompetech.com/music/royalty...

Artist: http://incompetech.com

Movement Proposition by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution: By Attribution 3.0 License (http://creativecommons.org/licenses/b...).

Source: http://incompetech.com/music/royalty...

Artist: http://incompetech.com

WooHoo English :

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UC41G...

WooHoo Español:

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCwmV...

WooHoo Française:

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UC4Ei...

WooHoo Russian:

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCKQT...

WooHoo Deutsch:

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCnb3...

WooHoo Arabic:

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCFIV...

WooHoo Indonesia:

Đăng ký: http://xemcliphai.com/kenh/UCmEm...

Đảm bảo đăng ký và bật TẤT CẢ các thông báo để không bao giờ bỏ lỡ video thú vị nào!

Nhận xét
12 Trò Ch
Loading...