Kênh hài

Nghệ sĩ hài

Tải về Thầy Pháp Hòa kể những câu chuyện cuộc sống quá hay quá đúng tâm lý

Tải về Thầy Pháp Hòa kể những câu chuyện cuộc sống quá hay quá đúng tâm lý
Thầy Pháp Hòa kể những câu chuyện cuộc sống quá hay quá đúng tâm lý Thầy Pháp Hòa kể những câu chuyện cuộc sống quá hay quá đúng tâm lý Thầy Pháp Hòa kể những câu chuyện cuộc sống quá hay quá đúng tâm lý

Kênh BÀI GIẢNG THẦY THÍCH PHÁP HÒA là nơi cập nhật những pháp thoại mới nhất của Thầy Pháp Hòa. Xin mời quý vị và các bạn cừng lắng nghe. Hãy bấm đăng kí, thích, bình luận và chia sẻ đẻ giúp kênh ngày một phát triển nhé. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
~~~~~~~~~~~
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.
#thầythíchpháphòa #thichphaphoa #thíchpháphòagiảng

Nhận xét
Tải về
Loading...